ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Με την έναρξη της συνεργασίας μας 

δηλώνεις αυτόματα ότι συμφωνείς 

με τους ακόλουθους όρους και κανονισμούς λειτουργίας

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Στο VERAMàND ACàDEMY παρέχουμε ένα καλλιτεχνικό, επαγγελματικό και πολιτισμένο περιβάλλον σε όλους τους συνεργάτες και σπουδαστές μας. Ο αμοιβαίος σεβασμός όλων των προσωπικοτήτων και η ελευθερία της έκφρασης θεωρείται σημαντικό και βασικό στοιχείο προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο οποιαδήποτε συμπεριφορά δυσμενούς διάκρισης ή εκφοβισμού (bullying), σχετικά με την εθνική ταυτότητα, το χρώμα του δέρματος, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, ή όποιον άλλο λόγο ρατσισμού ή διάκρισης, δεν γίνεται αποδεχτή, ούτε από σπουδαστές, ούτε από καθηγητές ή επισκέπτες, είτε κατά τη διάρκεια της σπουδής, είτε πριν ή μετά από τα μαθήματα. Σε περίπτωση που η Ακαδημία διαπιστώσει συμπεριφορές που δεν τιμούν τον πολιτισμό που εκπροσωπούμε και προωθούμε, τότε διατηρούμε το δικαίωμα διακοπής της συνεργασίας με το άτομο που ευθύνεται, είτε πρόκειται για σπουδαστή, είτε για εκπαιδευτή. 

 

Παρακολουθώντας οποιοδήποτε πρόγραμμα της Ακαδημίας, αυτομάτως αποδέχεσαι και τους όρους και κανονισμούς της Ακαδημίας μας. Η Ακαδημία μας διατηρεί το δικαίωμα λήξης της συνεργασίας της με τον σπουδαστή που δε συμμορφώνεται με όλους τους όρους και κανονισμούς λειτουργίας της, και δεν υποχρεούται να αποζημιώσει τον σπουδαστή με κανέναν τρόπο.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Το VERAMàND ACàDEMY σου παρέχει κατά την πρώτη συνάντηση των μαθημάτων το πλήρες πρόγραμμα ημερομηνιών και ωρών για όσα μαθήματα θα παρακολουθήσεις. 

 

Η Ακαδημία δίνει μεγάλη σημασία στην εξαιρετική ποιότητα των μαθημάτων, τον προγραμματισμό και την συνέπεια των σπουδαστών της. Η απώλεια μαθημάτων δημιουργεί προβλήματα στην καλή λειτουργία της Ακαδημίας και στις υγιείς σχέσεις που δημιουργούνται εντός της ομάδας. Για αυτό το λόγο σου ζητούμε να συμφωνήσεις με τα ακόλουθα σημεία σε περίπτωση απώλειας μαθημάτων: 

  1. Πρωτίστως θα πρέπει να ενημερώσεις την Ακαδημία (και όχι τον καθηγητή σου), τουλάχιστον 48 ώρες πριν την ώρα/ημερομηνία του προγραμματισμένου μαθήματος. 

  2. Η ενημέρωση σου για το περιεχόμενο του μαθήματος που έχασες αποτελεί αποκλειστικά δική σου ευθύνη.

  3. Τα ομαδικά μαθήματα δυστυχώς δεν μπορούν να αναπληρωθούν και δεν θα αναπληρώνονται, όταν αυτά χάνονται με ευθύνη του σπουδαστή.

  4. Τα ατομικά μαθήματα που χάνονται με ευθύνη του σπουδαστή μπορούν να αναπληρωθούν μόνο αν η Ακαδημία έχει ενημερωθεί τουλάχιστον 48 ώρες πριν την ώρα/ημερομηνία του προγραμματισμένου μαθήματος, διαφορετικά δεν θα αναπληρώνονται. Ο χρόνος αυτός είναι σημαντικός προκειμένου να ενημερώνεται η διεύθυνση και ο καθηγητής πριν ρυθμίσει το πρόγραμμα του. Πολλές φορές οι καθηγητές ταξιδεύουν από άλλες πόλεις ή/και ρυθμίζουν τα προγράμματα τους βάσει των μαθημάτων. Έτσι ο χρόνος των 48 ωρών είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

  5. Ο μέγιστος αριθμός απώλειας μαθημάτων ορίζεται και συμφωνείται στο ένα τέταρτο των συνολικών συναντήσεων του κάθε προγράμματος, ανά εξάμηνο. Σε περίπτωση απώλειας πέραν αυτού του αριθμού, τότε ο σπουδαστής και η Ακαδημία θα δυσκολευτούν να κρατήσουν το επιθυμητό επίπεδο εκπαίδευσης. Η Ακαδημία τότε διατηρεί το δικαίωμα λήξης της συνεργασίας της με τον σπουδαστή, και δεν υποχρεούται να αποζημιώσει τον σπουδαστή με κανέναν τρόπο.

  6. Η συνεχής καθυστέρηση στο μάθημα επηρεάζει αρνητικά τη διατήρηση τόσο του επιθυμητού επιπέδου εκπαίδευσης, όσο και την σχέση Καθηγητή-Σπουδαστή, αλλά και την ομαλή λειτουργία της ομάδας στα ομαδικά μαθήματα. Η Ακαδημία διατηρεί το δικαίωμα λήξης της συνεργασίας της με σπουδαστή που συνεχώς καθυστερεί στο μάθημα, και δεν υποχρεούται να τον αποζημιώσει με κανέναν τρόπο.

  7. Όλα τα πιο πάνω σημεία ισχύουν και για τα διαδικτυακά μαθήματα (Online Courses).

 

Παρακολουθώντας οποιοδήποτε πρόγραμμα της Ακαδημίας, αυτομάτως αποδέχεσαι και τους όρους και κανονισμούς της Ακαδημίας μας. Η Ακαδημία μας διατηρεί το δικαίωμα λήξης της συνεργασίας της με τον σπουδαστή που δε συμμορφώνεται με όλους τους όρους και κανονισμούς λειτουργίας της, και δεν υποχρεούται να αποζημιώσει τον σπουδαστή με κανέναν τρόπο.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η εκπαίδευση που προσφέρει το VERAMàND ACàDEMY έχει τη μορφή εκπαιδευτικών πακέτων/προγραμμάτων. Τα πακέτα αυτά, εκτός από τις διδακτικές ώρες, τις περισσότερες φορές συμπεριλαμβάνουν σημαντικά στοιχεία που ανεβάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών μας και το επίπεδο του επαγγελματισμού μας, όπως είναι η συμμετοχή επισκεπτών καθηγητών, καλλιτεχνών και άλλων επαγγελματιών, οι υπηρεσίες ηχογράφησης, βιντεοσκόπησης και παραγωγής πολυμέσων, η συμβουλευτική και άλλα. Έτσι, για κάθε εκπαιδευτικό προγραμμάτων/πακέτο ορίζεται συγκεκριμένη τιμή σε ευρώ, πληρωτέα είτε στο σύνολο της, είτε σε μηνιαίες δόσεις, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο μαθημάτων που περιλαμβάνει ο κάθε μήνας. Οι δόσεις είναι πληρωτέες στην αρχή κάθε μήνα, και όχι αργότερα από το πρώτο μάθημα κάθε μήνα. Η καλή και υγιής λειτουργία της Ακαδημίας εξαρτάται από τις έγκαιρες πληρωμές. Θέλουμε να είμαστε σωστοί στις πληρωμές αμοιβών στους εκπαιδευτές, επισκέπτες καθηγητές και συνεργάτες μας, επειδή πιστεύουμε ότι έτσι επιτυγχάνουμε την μέγιστη ποιότητα σε σχέση με τις συνεργασίες μας, και αυτό διδάσκουμε και στους σπουδαστές μας. Γι’αυτόν ακριβώς τον λόγο η Ακαδημία είναι αυστηρή σε σχέση με της αποπληρωμές των διδάκτρων, και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της συνεργασίας με όσους δυσκολεύουν αυτόν τον στόχο και δεν σέβονται τους κανονισμούς που μας βοηθούν να είμαστε επαγγελματίες. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι πληρωμές που γίνονται για προ-κράτηση εργαστηρίων δεν επιστρέφονται. Παρακολουθώντας οποιοδήποτε πρόγραμμα της Ακαδημίας, αυτομάτως αποδέχεσαι και τους όρους και κανονισμούς της Ακαδημίας μας. Η Ακαδημία μας διατηρεί το δικαίωμα λήξης της συνεργασίας της με τον σπουδαστή που δε συμμορφώνεται με όλους τους όρους και κανονισμούς λειτουργίας της, και δεν υποχρεούται να αποζημιώσει τον σπουδαστή με κανέναν τρόπο.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Παρακολουθώντας οποιοδήποτε πρόγραμμα της Ακαδημίας, αυτομάτως αποδέχεσαι και τους όρους και κανονισμούς της Ακαδημίας μας. Η Ακαδημία μας διατηρεί το δικαίωμα λήξης της συνεργασίας της με τον σπουδαστή που δε συμμορφώνεται με όλους τους όρους και κανονισμούς λειτουργίας της, και δεν υποχρεούται να αποζημιώσει τον σπουδαστή με κανέναν τρόπο.

 

Ενημέρωση ή αλλαγή των όρων αυτών:

Η Ακαδημία διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ή επεξεργασίας οποιουδήποτε από τους όρους και κανονισμούς λειτουργίας της, όπως αναγράφονται σε αυτή τη σελίδα, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Υποχρεούται δε να διατηρεί τους κανονισμούς αυτούς δημοσιοποιημένους στην ιστοσελίδα της (εδώ). Η συνέχιση της συμμετοχής σας σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πακέτο της Ακαδημίας αυτόματα σημαίνει και την αποδοχή και συμφωνία σας με τους όρους και κανονισμούς μας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας. 

Καλέστε μας στα τηλέφωνα (00357) 95.100.625 ή/και στο 70.000.625 (Δευτέρα - Παρασκευή, μεταξύ 11πμ - 8μμ).

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Veramand - 2019

VERAMAND Creative Platform © 2010-2020 - All rights reserved.

E-Mail. veramand.com @ icloud.com

Tel. (+357) 95 100 625